44010 LEGO® Hero factory STORMER (mẫu năm 2013)

Nhãn hiệu:

Hết hàng

450.000₫ 500.000₫
44010 LEGO® Hero factory  STORMER (mẫu năm 2013)
Thông tin sản phẩm:
- Sản phẩm phù hợp cho lứa tuổi từ 7 - 14
- Số chi tiết: 69 chi tiết
- Sản phẩm hoàn thành cao hơn 19cm.
- Bao gồm mã trị giá 600 điểm trò chơi anh hùng đột phá nhà máy LEGO (mã số phía trong sản phẩm
Trận chiến với 44011 LEGO® Hero factory FROST BEAST
Kết hợp với 44011 LEGO® Hero factory FROST BEAST để tạo ra một mô hình to hơn, bằng cách sử dụng hướng dẫn xây dựng tại đây: http://herofactory.lego.com/en-us/building-instructions/44010-44011-combi

Tin tức

Scroll To Top

params.svg
Cấu hình ngoài giao diện
Float header
Float topbar
Mặc định Kiêu hộp rộng Kiểu hộp thường
Mặc định Kiểu 1 Kiểu 2

Kết nối với mạng xã hội

Đăng ký để nhận tin tức mới

Đăng ký để nhận thêm thông tin của chúng tôi về tin tức, giá cả, các sản phẩm mới, và nhiều hơn nữa.